Duurzame stadswarmte Amsterdam
 Stadsverwarming maakt gebruik van de restwarmte van bijvoorbeeld energie- of afvalverwerkingsinstallaties. Daardoor kunnen huishoudens en bedrijven profiteren van warmte en warm water die duurzamer wordt opgewekt. A.Hak was de afgelopen periode onder andere in Amsterdam actief bij de uitbreiding van het warmtenet.
Stadsverwarming is één van de specialismen van A.Hak. Al sinds de late jaren zeventig van de twintigste eeuw hebben we ervaring met de aanleg van stadsverwarmingssystemen. Daardoor hebben we een enorme hoeveelheid kennis opgedaan, waarvan we ook in het recente verleden sterke staaltjes hebben laten zien.

DUURZAAM AMSTERDAM
Uitbreiding van het stadswarmtenet, zoals in Watergraafsmeer, is één van de belangrijkste onderdelen van het gemeentelijke plan ‘Duurzaam Amsterdam’. Volgens dit plan zou in 2040 zo’n veertig procent van de bebouwing in Amsterdam, maar liefst 230.000 woningen, aangesloten moeten zijn op stadsverwarming.

NOORDERWARMTE
Ook het project Noorderwarmte in Amsterdam-Noord draagt daar flink aan bij. In dit deel van de stad gaat het om de aanleg van een ruim 16 km lange warmtetransportleiding tussen de installaties van afvalverbrander AEB Amsterdam en het stadsdeel Amsterdam- Noord. Door het project Noorderwarmte ontvangen in 2030 zo’n 20.000 huishoudens milieuvriendelijke warmte. Voor A.Hak is bij dit project A.Hak Leidingbouw de hoofdaannemer.

UITDAGENDE BORINGEN
Ook A.Hak Drillcon is weer van de partij bij het project Noorderwarmte. Om het 16 kilometer lange tracé te voltooien zullen er acht boringen plaats moeten vinden. De langste hiervan is de kruising van het Noordzeekanaal door middel van een boring over een lengte van 707 meter.

Tagged on: