Safety.nl begeleidt BioMCN op dit project met de V&G Coördinatie, risicobeheersing, contractor veiligheid en dagelijkse toezicht en handhaving.

BioMCN gaat methanolfabriek M2 weer opstarten. Eind 2018 moet de fabriek, die 12 jaar stilstond, weer methanol gaan produceren.

Aanleiding om de tweede fabriek te renoveren is dat de methanolmarkt blijft groeien en dat zorgt ervoor dat de methanolprijzen op niveau blijven met een gasprijs die voorlopig laag blijft. Allemaal argumenten om deze tweede productielijn weer op te starten.

Voor de M2-organisatie zijn al 100 tot 150 extra mensen werkzaam en dat worden er nog meer. De hele fabriek wordt van top tot teen geïnspecteerd en daar waar nodig worden onderdelen vervangen. Tevens is het natuurlijk de bedoeling dat ook de eerste lijn veilig blijft produceren.

Na de opstart van de M2-fabriek kan BioMCN meer dan 900.000 ton (bio)methanol produceren. Samen met de methanolcapaciteit in Amerika wordt OCI N.V.,  BioMCN’ s moeder bedrijf, een grote wereldspeler in methanolproductie.

Door gebruik te maken van tweede generatie groene CO2 kan BioMCN flink besparen op de inkoop van gas. Bijkomend voordeel is dat extra tonnen Lage Druk-stoom geproduceerd worden en die worden teruggeleverd aan Akzo Nobel.

Qua gasbesparing gaat het om hoogcalorisch gas, onder andere afkomstig uit Rusland en Noorwegen. Het Nederlandse gas uit Slochteren is laagcalorisch gas. BioMCN en de andere bedrijven op het Chemie Park Delfzijl gebruiken geen gas uit Slochteren en dragen dus ook niet bij aan de gasbevingen in de provincie.