085 902 68 28 mail@safety.nl

Projectbegeleiding

Veiligheidsadvies & deskundigheid

Veiligheidsadvies

Op bouwprojecten is veiligheid prioriteit. Als veiligheidskundig adviesbureau ondersteunen wij uw project op gebied van arbeidsveiligheid en arbeidsomstandigheden. 

Indien de risicobeheersing onvoldoende is dan kan dit verstrekkende gevolgen hebben. Wij verzorgen begeleiding op maat door te kijken naar uw specifieke scope van werkzaamheden en de bijkomende risico’s. Onze expertise gaat uit naar de veiligheid en gezondheid van al uw collega’s en medewerkers. 

Deskundigheid

Safety.nl beschikt over zowel Operationeel-, Middelbaar-, Integrale- en Hoger Veiligheidskundigen als kerndeskundigen op gebied van preventie in arbeidsveiligheid. Wij vertalen op professionele wijze regels en procedures in praktische veiligheid. Wij zorgen voor inzet en detachering van een professionele veiligheidskundige op uw project. 

 • Kerndeskundigen
 • HSE Manager
 • V&G Coördinator
 • Project Veiligheidskundige
 • Safety Supervisor 
 • Coördinator werkvergunningen
 • Preventiemedewerker
 • Steigerinspecteur 

Gaat u een project starten en heeft u een veiligheidskundige nodig die ervoor kan zorgen dar de veiligheid op uw project goed geregeld is? Neem dan contact op met Safety.nl 

 

Support & Ondersteuning 

Door onze brede ervaring in de begeleiding van grootschalige projecten kunnen wij ook u goed van dienst zijn. Wij verzorgen voor u onder andere:

 • Risicobeheersing
 • Risico-inventarisatie arbeidsveiligheid 
 • Risicoanalyse en gevarenidentificatie 
 • V&G coördinatie ontwerp- en uitvoeringsfase
 • Opstellen V&G plannen 
 • Werkplekinspecties en audits
 • Voorlichting, training en instructie
 • Toezicht en handhaving
 • Ongevallenonderzoek en incidentanalyse
 • Opzet en onderhoud werkvergunningsysteem
 • Opzet en onderhoud van registratie- en managementsystemen
 • Verhogen van veiligheidsbewustzijn
 • Begeleiden van verbetertrajecten 
 • Woordvoerder stakeholders en projectbegeleiding 

Gaat u een project starten en heeft u een veiligheidskundige nodig die ervoor kan zorgen dar de veiligheid op uw project goed geregeld is? Neem dan contact op met Safety.nl 

 

Risicomanagement bouwproces

 • Ontwerpfase > Design & Analyses
 • Voorbereidingsfase > Development
 • Realisatie- & Uitvoeringsfase > Construction
 • Test- & Inbedrijfsstellingsfase > Commissioning
 • Evaluatie > Maintenance

Projecten

 • Nieuwbouw en uitbreiding
 • Renovatie en ombouw
 • Onderhoud: turn arounds & shutdowns
 • Redevelopement & Refurbisment
 • Sloop en sanering
 • Begeleiding hijswerk en steigerbouw
 • Onshore & Offshore

Gaat u een project starten en heeft u een veiligheidskundige nodig die ervoor kan zorgen dar de veiligheid op uw project goed geregeld is? Neem dan contact op met Safety.nl

 

Interim KAM Coördinator 

Heeft u binnen uw eigen organisatie geen eigen KAM coördinator of is uw KAM expert door ziekte tijdelijk weggevallen? Wij beschikken over KAM professionals die uitstekend geschikt zijn om voor een bepaalde tijd binnen uw organisatie de taken op orde te houden en de honneurs waar te nemen.  

Redenen om interim-manager aan te trekken kunnen divers zijn:

 • Speciale projecten

Voor projecten die parallel lopen aan de kernactiviteit van uw onderneming. 

 • Piekperiode

Extra ondersteuning in periodes met een verhoogde werkdruk.

 • Overbruggingsperiode

Voor als er door afwezigheid van vast personeel een onderbezetting is ontstaan in de werkcapaciteit.