Over Safety.nl

safety-waterhuizenSafety.nl is uw onafhankelijke partner voor alle vraagstukken op gebied van arbeidsveiligheid. Als veiligheidskundig adviesbureau ondersteunt Safety.nl landelijk bedrijven en organisaties bij de opzet, het onderhoud en de uitvoering van het veiligheidsbeleid. In combinatie met kwaliteit- en milieuzorg bieden wij uitkomst bij het totale KAM-management, zowel bij multinationals als bij midden- en kleinbedrijf.

Op het gebied van arbeidsveiligheid begeleiden wij bouwprojecten vanaf de ontwerpfase tot en met de uitvoering. Safety.nl beschikt over ruime ervaring in de begeleiding van grootschalige bouwprojecten en fabriekstops binnen de (zware) industrie en de utiliteitssector.

Safety.nl is gevestigd in Waterhuizen (Groningen) met enkele satellietvestigingen verspreid over Nederland. Safety.nl is een werknaam van adviesbureau Arbo Inspectie Dienst B.V.

Safety.nl Veiligheidskundig adviesbureau

De expertise van Safety.nl op gebied van Veiligheid, Gezondheid en Milieu vindt haar weg bij opdrachtgevers binnen de industrie, de chemie, de bouw, de dienstverlening en bij overheidsinstellingen. Om onze hoogstaande dienstverlening te kunnen garanderen beschikken wij over zowel Middelbaar en Hoger Veiligheidskundigen als kerndeskundigen op het gebied van Kwaliteit en Milieu. Het veiligheidsmanagementsysteem van Arbo Inspectie Dienst B.V. is VCU-gecertificeerd.

Safety.nl arbeidsbemiddelingsbureau

Safety.nl bemiddelt al bijna 15 jaar landelijk in kerndeskundigen, managers en coördinators op VGWM-vakgebied. Wij faciliteren zowel de permanente invulling van vacatures als de projectmatige inzet van kerndeskundigen. Safety.nl maakt onderdeel uit van adviesbureau Arbo Inspectie Dienst B.V. Ons veiligheidsmanagementsysteem is VCU-gecertificeerd.

Onze missie is het leveren van hoogwaardige kennis en capaciteit. Dit doen wij op een zodanige wijze dat onze opdrachtgever zich volledig kan richten op zijn core business. De kerndeskundigen vormen ons menselijk kapitaal. Vanuit onze visie investeren wij in de kwalitatieve ontwikkeling van onze medewerkers door middel van opleidingen en loopbaanbegeleiding. In de praktijk betekent dit dat de persoonlijke ontwikkeling van onze kerndeskundigen en hun inzetbaarheid bij opdrachtgevers in balans is en altijd centraal staat.

Safety.nl is uw volwaardige partner. Wij kennen de markt en zijn goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Wij nemen geen afwachtende houding aan, maar denken actief met u mee. Wij combineren de expertise van de kerndeskundige met vakgerichte consultants, waardoor u verzekerd bent van de beste medewerker en een gedegen projectbegeleiding. Onze klanten kunnen rekenen op onze deskundigheid, slagvaardigheid en zeer uitgebreide marktkennis.