Safety.nl levert een breed scala aan diensten, waaronder het inspecteren van werkplekken. Hieronder leest u een kleine greep uit ons aanbod. Bent u op zoek naar een specifieke invulling, neem dan gerust even contact met ons op.

Werkplekinspectie = projectbegeleiding

Op projecten waar geen permanente begeleiding noodzakelijk is kan periodieke ondersteuning door onze Veiligheidskundige bijdragen aan het veilig werken. Een deskundige bezoekt met nader te bepalen frequentie een of meerdere projecten om werkplekinspecties uit te voeren en het management te adviseren. Een werkplekinspectie geeft zodoende een betrouwbaar beeld van de arbeidsomstandigheden.

Projectbegeleiding kan bestaan uit onder andere:
 • V&G Ondersteuning
 • Advisering ontwerp- en uitvoeringsfase
 • Opstellen en implementeren van VGM plannen
 • Het opzetten en implementeren van een werkvergunningsysteem
 • Het opzetten en implementeren van een registratiesysteem
 • Voorbereiden en implementeren van toolbox systemen
 • Adviseren en/of opstellen van projectgerichte Risico Inventarisatie (RIE)
 • Opstellen van specifiek taakrisico-analyses (TRA)
 • Deelname en advisering diverse projectvergaderingen
 • Advisering toepassing PBM’s
 • Uitvoeren van periodieke werkplekinspectie
 • Verzorgen van SMART/OOG-rondgangen
 • Ongevalonderzoek en Incidentenanalyse
 • Het opzetten en/of documenteren van uw zorgsystemen, waaronder ISO en/of VCA
Werkplekinspectie = Werkplekanalyse

Safety.nl is door haar ervaring in staat op regelmatige basis werkplekinspecties uit te voeren. Deskundigheid wordt gezekerd doordat onze consultants een veiligheidsopleiding op minimaal MVK-niveau gevolgd hebben. Als hulpmiddel worden checklisten toegepast die gebaseerd zijn op de VCA-standaard. Via rapportages kunnen we voor u de trends analyseren en vervolgens elimineren. Onderdeel van de VCA-norm en ook een wettelijke eis is de zogenaamde Risico Inventarisatie en Evaluatie, kortweg RIE genoemd. Onze veiligheidskundige voert de RIE voor u uit en stelt een rapportage op, waarna een arbodienst één en ander kan toetsen.