Deskundig advies

Safety.nl ondersteunt u als opdrachtgever bij de uitvoering van uw totale KAM-bedrijfsvoering. Indien gewenst adviseren wij u hierbij tot op detailniveau over kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu.

Adviestrajecten bestaan uit VCA-begeleiding, het opzetten van KAM procedures, het ontwikkelen van veiligheidsinstructies en het opstellen van arbobeleidsplannen en bedrijfsnoodplannen. Tevens verzorgen wij de inrichting van uw bedrijfshulpverleningsorganisatie, de opzet van kwaliteitszorgsystemen (ISO 9001) en milieuzorgsystemen (ISO 14001).

Safety.nl is door haar ervaring in staat op regelmatige basis werkplekinspecties uit te voeren. Alle adviseurs hebben een veiligheidsopleiding gevolgd op minimaal MVK-niveau en zijn kerndeskundige op hun vakgebied. Als hulpmiddel passen wij checklisten toe die gebaseerd zijn op de VCA-standaard. In heldere rapportages leggen wij voor u gesignaleerde (onveilige) trends vast en vertalen die vervolgens in aanbevelingen die leiden tot preventieve maatregelen.