085 902 68 28 mail@safety.nl

 

Safety.nl begeleidt op dit project de V&G Coördinatie voor hoofdaannemer BAM Infra.

TenneT heeft op 10 oktober 2019 de nieuwe hoogspanningsverbinding Randstad 380 kV Noordring in gebruik genomen. Met de aanleg van de 60 kilometer lange verbinding tussen Beverwijk en Bleiswijk is nu ook de noordelijke 380 kV-ringstructuur in de Randstad gerealiseerd. De Zuidelijke ring is al in 2013 in gebruik genomen. Hiermee is een toekomstbestendige en duurzame voorziening ontstaan, die niet alleen belangrijk is voor de leveringszekerheid van elektriciteit in de Randstad, maar ook om de groene energie van de in de Noordzee voorziene windparken te transporteren.