085 902 68 28 mail@safety.nl

Safety.nl verzorgt op dit project algemene preventie arbeidsveiligheid en risicobeheer.

Het nieuwe industriële stoomnetwerk ECLUSE  levert aan zes chemische bedrijven stoom die ontstaat bij de verbranding van afvalstoffen door verwerkingsbedrijf Indaver.

Het Nederlandse bedrijf AHP, een combinatie van de bedrijven A. Hak en Mourik-dochter Petrogas, bouwt het stoomnetwerk.

Stoomnetwerk ECLUSE levert een belangrijke bijdrage aan het behalen van de Vlaamse klimaatdoelstellingen. Op jaarbasis wordt een vermindering van 100.000 ton CO2-uitstoot gerealiseerd doordat de zes chemische bedrijven zelf geen stoom meer aan  hoeven te maken in hun stoomketels. Bovendien levert het project minstens 5 procent van alle groene warmte die in Vlaanderen geproduceerd wordt. Daarmee levert ECLUSE een belangrijke bijdrage aan het realiseren van de Vlaamse klimaatdoelstellingen.

Het project ECLUSE heeft zijn naam te danken aan het Franse woord voor sluis. Het project bestaat namelijk uit het ontwerp en de bouw van een netwerk van stoom- en condensaatleidingen, waardoor in de toekomst stoom wordt doorgesluisd van de waste-to-energy plant naar de bedrijven in de Waaslandhaven, Antwerpen.