085 902 68 28 mail@safety.nl

Safety.nl begeleidt op dit project de algemene risicobeheersing en dagelijkse arbeidsveiligheid.

Negen opslagloodsen voor cacao in bulk.

Voor opslag in bulk van cacao realiseerde ASK Romein negen opslagloodsen voor Katoen Natie in de Amsterdamse Hornhaven. Voor deze gloednieuwe opslagsite van 45.000 vierkante meter voerden we een grondige studie uit om tot het meest voordelige en efficiënte concept te komen, waarbij de funderingen, betonnen keerwanden en dakstructuur volledig geïntegreerd zijn.

De loodsen hebben een vrij klassieke opbouw maar de uitdaging binnen dit project was de omvang van de betonwanden. Deze zijn 8,5 meter hoog en 45 centimeter dik en werden ter plaatste gestort. Het betonwerk is ook niet evenredig verdeeld want in de kleinste van de negen loodsen zit 50% van de betonwanden. Nog een andere bijzonderheid is de aanwezigheid van ondergrondse trekstangen ter hoogte van de bestaande kademuur, waartussen we 3.000 vloerpalen plaatsten.

Voor Katoen Natie realiseren wij al bijna twintig jaar totaalprojecten in de vorm van distributiecentra, in totaal ondertussen meer dan 1.200.000 m².